My Blog

4 dạng từ khóa Quảng cáo Google Adwords mà người mới cần biết

Trong quảng cáo Google Adwords, việc lựa chọn từ khóa hướng đúng đối tượng khách hàng mục tiêu đóng một vai trò quan trọng. Đây là một trong những công việc mang tính quyết của chiến dịch.

Ở bài viết này Ad-word-analyzer sẽ cung cấp cho các bạn một số tùy chọn để tối ưu từ khóa cho chiến dịch.

Các dạng từ khóa trong quảng cáo Google Adwords

Có bốn tuỳ chọn đối sánh từ khoá khác nhau, mỗi tuỳ chọn chỉ rõ một cách khác nhau cho một từ khoá tương tác với các truy vấn tìm kiếm và được chia ra theo phạm vị từ rộng đến hẹp như sau:

– Đối sánh rộng (broad match) và đối sánh thay đổi rộng (broad match modifier)

– Đối sánh cụm từ (phrase match)

– Đối sánh chính xác (exact match)

– Đối sánh phủ định (negative match)

1. Đối sánh rộng (broad match)

Đây là tuỳ chọn mặc định của Google Adword.

Khi bạn để từ khóa ở kiểu đối sánh rộng, chỉ cần người dùng tìm kiếm bằng những từ khóa có dạng ngữ pháp có liên quan, từ đồng nghĩa hay từ có liên quan với từ khóa mà bạn đặt thì quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện.

Ví dụ: Nếu nhóm quảng cáo của bạn chứa từ khoá: Bắn cá đổi thưởng, quảng cáo của bạn có thể đủ khả năng để xuất hiện khi truy vấn tìm kiếm của người dùng có chứa từ Bắn; cá; đổi; thưởng theo bất kỳ ký tự nào, và có thể cùng với các thuật ngữ khác

2. Đối sánh cụm từ (phrase match)

Đây là kiểu đối sánh mà quảng cáo của bạn sẽ hiển thị khi người dùng search từ khóa có chứa cụm từ đúng với từ khóa bạn chọn

Từ khóa ở kiểu đối sánh này nằm trong dấu nháy kép ” “

Ví dụ: Nếu bạn nhập từ khoá trong dấu nháy kép, như “bắn cá”, quảng cáo của bạn sẽ có đủ khả năng xuất hiện khi một người dùng tìm kiếm theo cụm từ: bắn cá đổi thẻ theo thứ tự này, và có thể cùng với các thuật ngữ khác trước hoặc sau cụm từ đó nhưng không xuất hiện cho từ: game săn cá đổi thưởng

3. Đối sánh chính xác (exact match)

Nếu bạn chọn kiểu đối sánh này thì chỉ khi người dùng tìm kiếm chính xác từ khóa mà bạn chọn thì quảng cáo của bạn mới xuất hiện.

Khi đưa từ khóa đối sánh chính xác vào trong chiến dịch, từ khóa sẽ nằm trong đấu ngoặc vuông [ ].

Nếu bạn cho từ khoá [bắn cá đổi thưởng facebook], quảng cáo của bạn sẽ chỉ có đủ khả năng để xuất hiện khi một người dùng tìm kiếm cụm từ: bắn cá đổi thưởng facebook, theo đúng thứ tự này và không có bất kỳ thuật ngữ nào khác trong truy vấn.

4. Đối sánh phủ định (negative match)

Nếu từ khoá của bạn là từ Bắn cá và bạn đặt thêm từ khoá phủ định thành: Bắn cá – siêu thị, quảng cáo của bạn sẽ không xuất hiện khi người dùng seach từ: Bắn cá siêu thị. Từ khoá phủ định đặc biệt hữu ích nếu tài khoản của bạn chứa nhiều từ khoá đối sánh rộng.

Trên đây là 4 dạng từ khóa bạn cần biết khi bắt đầu học Google Adword.

Tham khảo thêm bài viết: 5 bước chọn từ khóa quảng cáo Google Adwords – Game Bắn cá